Nederlandse ziekenhuizen Onderzoek naar Toegankelijkheid

Websites van Nederlandse ziekenhuizen zijn niet toegankelijk voor mensen met een functiebeperking. Dat betekent dat het voor een kwart van de Nederlanders online niet mogelijk of erg lastig is om een afspraak te maken of medische informatie te verzamelen en door te geven.

Over het onderzoek

Het “Access Denied” onderzoek richt zich op de digitale toegankelijkheid van ziekenhuizen in Nederland, met specifieke aandacht voor hun websites. Het hoofddoel van dit onderzoek is om vast te stellen in hoeverre deze instellingen voldoen aan de eisen van digitale toegankelijkheid, een aspect dat cruciaal is voor mensen met beperkingen.

Het onderzoek, uitgevoerd in samenwerking tussen Cardan en Proud Nerds, maakt gebruik van zowel kwantitatieve als kwalitatieve gegevens. Quickscans, gebaseerd op de Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), zijn uitgevoerd op 80 ziekenhuiswebsites, waarbij 29 succescriteria werden getoetst. Opvallend is dat geen enkele site volledig digitaal toegankelijk blijkt te zijn, volgens de resultaten van deze quickscans.

Schokkende uitslagen

Van de 80 onderzochte websites van ziekenhuizen is geen enkele volledig toegankelijk. Sterker nog, 47 van de sites voldoet niet eens aan de helft of meer van die criteria. Dit heeft directe gevolgen voor mensen met motorische, cognitieve, auditieve en/of visuele beperkingen, waarbij volledige toegang tot de websites niet mogelijk is. Slechts één website van een ziekenhuis bleek uitsluitend voor auditief beperkten toegankelijk. De rest dus helemaal niet.

De conclusie van het onderzoek is alarmerend: er zijn aanzienlijke tekortkomingen in de digitale toegankelijkheid van Nederlandse ziekenhuizen. Deze tekortkomingen vormen een enorme belemmering voor mensen met functionele beperkingen, wat resulteert in vrijwel onmogelijke taken zoals het boeken van afspraken of het verzamelen van informatie via de websites. In het kader van het recht op zorg is dit een ernstig probleem dat de maatschappelijke participatie van een groot deel van de bevolking beïnvloedt.

Rapportages met aanbevelingen

De aanbevelingen variëren per ziekenhuis en zijn beschikbaar in afzonderlijke rapportages, op te vragen via de website. Deze aanbevelingen zijn gericht op het verbeteren van de digitale toegankelijkheid volgens de WCAG-richtlijnen. Het uiteindelijke doel is om een wereld te creëren waarin digitale diensten en producten inclusief zijn voor iedereen, zonder uitsluiting.

Naast de rapportages is het algemene onderzoek beschikbaar voor verdere inzage. Geïnteresseerden kunnen het onderzoek opvragen door een e-mail te sturen naar info@proudnerds.com of telefonisch contact op te nemen via 024-388 8500.